Политика за поверителност на личните данни

 Валидност от 1 януари 2019

 

1. Обща информация

От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation - GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защита на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
 

“La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro”/ArteSi EOOD осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

2. Приложение на настоящата Политика за поверителност
В качеството си на администратор на лични данни, “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Настоящата Политика за поверителност важи за всички потребители, включително тези, които използват уебсайта без да са регистрирани или абонирани за услуги в него.
 

2.1. Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование: “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD 

 • Булстат / ЕИК: 205536865

 • Седалище и адрес на управление: гр. София - 1799, р-н Младост 2, бл. 242, вх. 2, ап. 14

 • Длъжностното лице по защита на личните данни: Камелия Евгени Бояджиева

 • Email: lazanzaralab@gmail.com

 • Телефон: 0886612917

 
2.2. Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни

 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2

 • Телефон: 02 9153518

 • Email: kzld@cpdp.bg

 • Уеб сайт: www.cpdp.bg


3. Видове лични данни които събираме
“La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD може да събира единствено следните данни, които предоставяте, като попълвате форми за контакт в сайта:

 • име и фамилия, адрес

 • телефонен номер

 • адрес на електронна поща

 • iP адрес

 • автобиография


Ние не събираме специални категории лични данни за Вас, като ”чувствителни данни”, разкриващи:

 • расов или етнически произход

 • политически възгледи

 • религиозни или философски убеждения

 • членство в синдикални организации

 • обработка на генетични данни

 • биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице

 • данни относно здравословното състояние

 

4. Цели при събирането на личните Ви данни
Имаме нужда да знаем Вашите лични данни, за да Ви предоставим услугите, предлагани чрез този сайт, в рамките на възникнал договор между нас във връзка с предоставянето им, както и информация, която сте поискали или за която изрично сте се съгласили.

Ние няма да събираме лични данни, от които нямаме нужда за горепосочените цели.

Понастоящем единствено обработваме данните Ви с цел:

 • Обработка на запитвания

 • Оказване на съдействие

 • Персонализирана комуникация с Вас


5. Принципи при събирането на личните Ви данни
Сигурността на Вашите данни е приоритет за нас. За тази цел “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD е предприело адекватни административни, технически и физически мерки за защита на личните данни срещу загуба, кражба и неразрешено използване, разкриване на модификации.
 

6. Срок на съхранение на личните Ви данни
Ще запазим данните Ви само за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани, както е посочено в настоящата Политика за поверителност. Във всеки случай, личните данни, събрани за целите, посочени в т. 4 от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за времето, необходимо за предоставяне на нашите услуги.
В края на периода на запазване личните Ви данни ще бъдат анулирани, анонимизирани или обобщени.


7. Предаване на лични данни за обработване

“La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнение на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, като Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на международни организации.


8. Прехвърляне на личните Ви данни в чужбина
Личните Ви данни могат да бъдат прехвърлени в други държави в рамките на или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), когато са налице адекватни и подходящи предпазни мерки, в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни.


9. Вашите права по отношение на личните данни


9.1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да бъдат обработвани допълнително от “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане на посочения в т. 2.1. emai.
“La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD може да поиска да удостоверите своята самоличност.


9.2. Право на достъп

 

 • Вие имате право да изискате и получите от “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

 • Вие имате право да получите достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

 • “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD може да Ви предостави, по Ваше искане, копие от лични Ви данни в електронна форма.

 • Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


9.3. Право на коригиране или попълване
Можете да коригирате или попълните неточни или непълни Ваши лични данни, директно през Вашия профил в уебсайта или като отправите искане до “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD.


9.4. Право на изтриване (“Право да бъдеш забравен”)

А)  Вие имате правото да поискате от “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD изтриване на свързаните с Вас лични данни и “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събирани и обработвани

 • Вие възразите срещу обработването на Вашите лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването

 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правнозадължение съгласно законодателството на ЕС или на държава членка, приложимо спрямо “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD


Б)  “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация

 • за спазване на правно задължение, изискващо обработване, съгласно законодателството на ЕС или на държава членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на предоставени му официални правомощия

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции


В)  За да упражните “Правото да бъдете забравени", следва да изпратите писмено искане до “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD, както и да удостоверите своята самоличност пред “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD, като представите своята лична карта и при необходимост въведете своите данни за достъп в профила на лицето, за което се отнасят данните, в присъствието на служител на “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD.

Г)   “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD не изтрива данни, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


9.5. Право на ограничаване
Вие имате право да изискате от “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD да провери точността на личните данни

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено

 • “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции

 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD имат преимущество пред Вашите интереси

  
9.6. Право на преносимост
Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD с искане по email.
Вие можете да поискате от “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас Администратор, когато това е технически осъществимо.
 

9.7. Право на получаване на информация
Вие можете да поискате от “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
 

9.8. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


10. Актуализации на настоящата Политика за поверителност
“La Zanzara Lab” Laboratorio di teatro / ArteSi EOOD може да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност, за да се гарантира спазването на приложимото право.

Моля, погледнете посочената в началото дата на влизане в сила на настоящата Политика за поверителност, за да видите кога е била последно актуализирана.