Театрални курсове

Методи

Flyman

Основни области

Физическо движение

наблюдение и концентрация, напрежение и покой, поза, походка и анализ, възприемане на тялото и сценичното пространство, индивидуален и групов ритъм, взаимоотношения с партньора, действие и реакция, намерение и мотивиране на действията

Глас и дума

дикция, фонетика и акценти, дишане, диафрагма, резонатори, артикулация, вокални упражнения, извличане, осъзнаване на гласа, изразителност и сила, интонация и тембър, ритъм и паузи

Актьорски трейнинг

импровизация, състояние, физически действия, създаване на образ, Дадени обстоятелства, психологически жест, 5 сетива, монолог, музикални рецитации, техники на Станиславски, Страсберг, Мейерхолд, Ж. Лекок, М. Чехов, А. Боал, Комедия дел Арте и др.

Текст

кратка история на театъра, разбиране, интерпретация и анализ на текст, изучаване на образ, прочит и пренаписване (основна тема, бележки, описание, разказ, драматизация)

Постановка

сценарий, репетиция, театрално пространство, сценография, осветление, музика, костюми

Структура на уроците

Откриване

Цел: отпускане, внимание, концентрация и групова работа

  • Опознаване и поздрави

  • Последователност на процеса: разговор за предходния урок и представяне на новия урок

  • Упражнения за отпускане и загряване

Основна дейност

  • Програма на деня: теоретична и практическа работа

  • Пример: работа върху дишане, тяло, движение, импровизации, вокални упражнения, драматизация и др.

Размисъл
Цел: приключване и въвеждане на следващия урок

  • Кратко резюме на извършената работа

  • Защо я вършим и как да я подобрим

  • Домашна задача

Упражнения и дейност

Тяло: техники за отпускане и опознаване на тялото
Пространство: осъзнаване на себе си и пространството
Емоции: свързване с емоциите и разпознаването им
Група: упражнения за доверие и увереност
Отношения: монолог и диалог
Театрален образ: изграждане и развитие 
Сцена: създаване на атмосфера
Темпо ритъм: пресъздаване на история на сцената
Импровизация: с тялото и гласа

flyman