Локации

Грозарде

Локация 2

Г р о з а р д е - Творческа къща

бул."Мадрид" 16, София 1505

Творческата къща - новият културен център. Това е оазис на креативност, разположен в аристократична къща в сърцето на София.

Добро място да откриете таланта си, ако изкуството и театъра са вашето призвание, ако обичате да създавате.

Творческата къща е домакин на школи по сценични, екранни и приложни изкуства; концерти, изложби, представяния на книги и литературни четения; продуцентска дейност и др.