Лаборатория Ричерка

Percorso Rosso

Първо Ниво

Личностното израстване и хармонично развитие на индивида са цели на всички наши театрални лаборатории.


Тази лаборатория е едно лично изследване, което ни разкрива удоволствието да правиш театър чрез индивидуална и групова работа.


Изследваме изкуството на театъра, без да даваме готови отговори и еднозначни решения.


Театърът е завършена и сложна форма за общуване и прави другите съпричастни на това, което създаваме в лабораторията и «оживяваме» на сцената.


Не съществува друга художествена форма, в която връзката между този, който прави, и този, който получава, може да бъде толкова силна и уникална. Театърът е изкуството на «тук и сега», изкуството «да бъдеш», без предразсъдъци или резерви.


Опитай... за да бъдеш !

PerCorso Rosso-flyman_Quadrato.png

ЦЕЛИ

  ✔  Да опознаем своето тяло и глас, «себе си» и своя енергиен център
  ✔  Да се научим да се движим в пространството, да усещаме другите и да реагираме на стимули
  ✔  Да присъстваме на сцената, усещане за темпо и ритъм
  ✔  Да осъзнаем свободното, но съзнателно създаване на творческия акт и въздействието му върху публиката
  ✔  Да се запознаем с основите на сценичното писане, като изследваме възможностите чрез импровизация
  ✔  Да разберем връзката «актьор - лаборатория  - представление»

ЗА КОГО

За тези, които обичат театъра; за тези, които вярват, че театъра учи; за тези, които имат какво да кажат и изпитват нужда да го кажат; за тези, които вярват, че театъра е начин да разкажеш живота и да го живееш; за тези, които вярват, че изразяването е полезно както за себе си, така и за другите.

 

Референтна възраст:  18 - 118 години вкл.

ГРАФИК

PerCorso Rosso-shakespeare.png

Календарът се съставя и съгласува с ръководството въз основа на нуждите на сформираната група.

 

Лаборатория Ричерка продължава около 9 месеца. Занятията се провеждат всяка седмица по 3 часа с кратки интервали. Всеки час е 60 минути.
Онлайн сесиите са 2 пъти седмично с продължителност 1 час.

ПРОГРАМА на Лабораторията

Съдържанието на програмата ще бъде адаптирано към нуждите на всеки участник и към интересите на групата.

 

Истината на театъра e в разбирането на същността на нещата и се заражда с практиката в лабораторията. В същото време истината на театъра се подхранва в мига на среща с публиката. Създаваме всичко заедно.
Упражненията, театралните игри и импровизации се разработват постепенно. Те са основата на «театралната граматика». Лабораторията се провежда в три части.

Първа част  ПРАКТИКА

Усвояваме езика на театъра и умения чрез упражнения и театрални игри като развиваме взаимоотношенията в групата, работейки върху:

Тяло

усещане и вслушване в себе си, за да осъзнаем изразителния потенциал на своето тяло

Аз и другите

концентрация и внимание върху случващото се около нас, постигане на синхрон с другите

Ритъм

изследване на пространствено-времевото измерение и ритъма на действие

Действие - реакция

рефлексно време; динамика и последователност на действията

Глас

изследване и освобождаване, за да достигнем до истинския спонтанен глас

Думи

извън общото значение и речника, за да открием дълбочината на театралното послание

Актьорът и неговото измерение

динамика и механизми за предизвикване на съпричастност между актьора и публиката

Сценично пространство

да придадем форма и смисъл на сцената с нашите действия и изразителност

Импровизация

вербална и невербална, създаване на сцени по тема, използвайки всичко асимилирано досега

PerCorso Rosso-hamlet-donna.png

Втора част  СЦЕНИЧНО ПИСАНЕ

Писането на сценария е вдъхновено от практиката на импровизацията. 

Създаване на текста

  • Идеята е резултат от индивидуално и групово изследване и може да е вдъхновена от пиеса, поезия, разказ, музикално произведение и др.

  • Оформя се във фаза на импровизация и продължава с четене на маса, писане на текста, дискусия и конфронтации с групата

 

Сценично писане

  • Писането е колективен процес

  • Научаваме се да разграничаваме необходимите действия от незначителните

  • Редуцираме и прецизираме текста, докато не получи точен ритъм

Трета част  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Представлението е фазата, в която прилагаме на практика това, което сме създали в лабораторията, даваме живот на нашите идеи и изразяваме вътрешния си свят.

Представлението е различно от предишните фази:

  • то е носител на нови елементи, нови знания и изненади

  • очертава тънка линия на връзка между нас и публиката

PerCorso Rosso-stagelights.png

Всеки участва в създаването на костюмите на героите, в сценографията, в избора на реквизит и музика. По време на  репетициите, всички са свободни да импровизират и да бъдат креативни, като проявяват взискателност и сериозност.

Представлението както и целия процес са плод на съвместна работа, в която успеха на индивида е успеха на групата.