Лаборатория Мовименто

Личностното израстване и хармонично развитие на индивида са цели на всички наши театрални лаборатории.


Общуването чрез тялото е от основно значение за всеки индивид и в тази лаборатория отделяме специално внимание на невербалните действия.


Театърът ни учи, че всеки (нисък, висок, пълен, слаб...) комуникира чрез своето тяло по уникален и неподражаем начин.


Театърът приема и ни кара да приемем всеки образ, без предразсъдъци и без да съдим.


Това е възможност за срещи и обмен, за себепознание и израстване в междуличностен контекст.

Percorso Giallo

PerCorso Giallo-sun-laban2_Quadrato.png

ЦЕЛИ

  ✔  Да възстановим централното място на тялото и психофизическото единство на личността

  ✔  Да опознаем своето тяло, да разчитаме скритите значения на жеста, да преодоляваме плахостта или провокативното поведение

  ✔  Да осъзнаем изразителния потенциал на своето тяло, жест и движения

  ✔  Да се научим да слушаме тишината, другите актьори, настроението на публиката не само с ушите, но и с цялото тяло

  ✔  Да развиваме хармонични взаимоотношения  и уважаваме индивидуалността на другите

ЗА КОГО

Нашите курсове са отворени за всички.
Групите са съставени от 8 до 12 участници, хомогенни, сформирани според възрастта.
Лаборатория Мовименто е за младежи на възраст: 14 – 18 години вкл.

ГРАФИК

Календарът се съставя и съгласува с ръководството въз основа на нуждите на сформираната група.

 

Лаборатория Мовименто продължава около 8 месеца. Занятията се провеждат седмично в продължение на 3 часа с кратки интервали. Всеки час е 60 минути.
Онлайн сесиите са 2 пъти седмично и продължават 1 час.

PerCorso Giallo_margritte.jpg

ПРОГРАМА на Лабораторията

Съдържанието на програмата ще бъде адаптирано към нуждите на всяко дете и към интересите на групата.

Всички дейности са насочени към изследване и развитие на креативността и изразителните способности. Само познавайки потенциала на своето тяло, можем да изразим себе си пълноценно. Приемането на себе си и своя външен образ е от съществено значение за личностното израстване и за достоверността на актьорската игра.
Лабораторията е структурирана в три части.

Първа част  ТРЕНИНГ

Всички упражнения и дейности (индивидуални и групови) имат ясни правила, обяснени в началото. Тренинга е от съществено значение за спектакъла и ангажира курсистите да работят върху:

Опознаване

създаване на доверие и единство в групата; уважение на индивидуалностите

Сценично пространство

придобиване на усещане за пространство; как да се движим свободно и без задръжки

Тяло и възприятие

възприемане и осъзнаване на себе си и околното пространство

PerCorso Giallo_danza_movimento.jpg

Релаксация

осъзнаване на вътрешния ритъм и дишане; подобряваме концентрацията и възприемчивостта

Звуково пространство

изостряне на слуха, възприятията, чувствителността; придаваме звукова форма на нашите идеи

Глас

освобождаваме изразителния потенциал на гласа; интонация и ритъм

Жест

задълбочаваме комуникативната сила на жеста, връзката с емоцииите и изразителните възможности на тялото

Отношения

да помислим кои сме и как изглеждаме; да изпитаме зависимостта или автономността си спрямо другите

Импровизация

вербална и невербална интерпретация; създаваме и експериментираме нови сценични решения, опирайки се на чувства и усещания от лични преживявания

Втора част  ПОДГОТОВКА

Уменията и компетенциите, придобити индивидуално и в групата, се прилагат на практика. Научаваме, че за да създаваме са необходими: «правила – дисциплина – точност» и това не изключва забавлението. Курсистите участват във всеки етап от подготовката:

Подтекст:

Анализ на текста и мотивацията, които подкрепят действието. Търсим театрални решения от личния си опит, за да избегнем стереотипите.

Текст:

Проучване и тълкуване. Курсистите създават текста, израз на техните емоции, опит, мисли, мечти и желания. Това е екипна работа.

Репетиции:

Запаметяване на текста, сценичните движения и жестове. Чрез импровизациите се определят основните насоки на представлението.

Сценография:

Курсистите избират необходимите сценични елементи, като светлини, музика и костюми, подходящи за характера на героите.

Трета част  СПЕКТАКЪЛ

Да усетиш «дишането» на публиката, да привличеш вниманието, да създадеш емпатия между публика и актьори.


Осъзнаването, че в този миг ти и само ти ще произнесеш тези думи, ще направиш тези жестове и ще извършиш това театрално действие.

 

Това преживяване е уникално за всеки един курсист и трудно може да се забрави.

PerCorso Giallo_Shagal.jpg