Лаборатория Идее

Личностното израстване и хармонично развитие на индивида са цели на всички наши театрални лаборатории.


Креативност - Въображение - Фантазия са характеристики, които позволяват на всеки да открие сърцевината на своето „Аз“ и своя потенциал.


Лаборатория Идее има за цел да подобри уменията за креативно мислене на юношите, за да развиват оригиналност, изобретателност и свободно себеизразяване.


Театралната игра е преживяване, което улеснява постигането на собствена идентичност.

Percorso Verde

PerCorso Verde_cheburashka-gena_Quadrato

ЦЕЛИ

Образователни

  ✔  Придобиване на самостоятелност чрез насърчаване процеса на израстване

  ✔  Припознаване своята индивидуалност и тази на другите в отношения на сътрудничество

  ✔  Анализ на собствените реакции

  ✔  Развиване на умения за самоконтрол при емоционални ситуации

  ✔  Ориентиране на юношите към постигане на цели и познаване на правила

Учебни

  ✔  Развиване на креативността и въображението

  ✔  Опознаване на тялото и неговите изразителни способности

  ✔  Откриване потенциала на гласа чрез упражнения за: изнасяне на гласа, дишане, дикция, ритъм, интонация

  ✔ Усвояване на основите на театрално писане и доближаване на децата до писмения текст

ЗА КОГО

Нашите курсове са отворени за всички.
Групите са съставени от 8 до 12 участници, хомогенни, сформирани според възрастта.
Лаборатория Идее е за юноши на възраст: 10 - 13 години вкл.

ГРАФИК

Календарът се съставя и съгласува с ръководството въз основа на нуждите на сформираната група

 

Лаборатория Идее продължава около 8 месеца. Занятията се провеждат седмично в продължение на 3 часа с кратки интервали. Всеки час е 60 минути.
Онлайн сесиите са 2 пъти седмично с продължителност 1 час.

PerCorso Verde_frog.jpg

ПРОГРАМА  на Лабораторията

Съдържанието на програмата ще бъде адаптирано към нуждите на всяко дете и към интересите на групата.

 

Всеки урок има начало, развитие и край. Всяко упражнение се обяснява преди началото. Дейностите са фокусирани върху процеса на придобиване на умения. Юношата е активен и осъзнат участник поставен в центъра на обучителния процес.
Лабораторията е структурирана в три части.

Първа част  ДЕЙНОСТИ

Всички дейности имат цели, които надхвърлят театралната игра. Чрез индивидуални и групови игри и импровизации работим върху:

Театрално пространство - създаване на театрални сцени в пространството, което се оформя чрез движения на тялото и гласа
Група - опознаване и приемане на различията; да се чувстваме подкрепени от групата
Тяло - осъзнаване на собственото тяло и физически движения
Жест - работа върху себе си и върху изразителния потенциал
Невербален език - предаване на чувствата чрез изрази, жестове, шумове, звуци
Ритъм - развиване на внимание и слушане; овладяване на сценичното движение и ритъма
Глас - дихателни техники и изнасяне на гласа, придобиване естествен синхрон между говор и движение 
Импровизация - изразяване на креативността; създаване на сценични ситуации структурирайки спонтанността

Драматизация - създаване на история по идея или разработване на тема, използвайки упражненията правени до момента

Втора част  КАК СЕ СЪЗДАВА СПЕКТАКЪЛА

Тази фаза изисква максимална концентрация, присъствие и спазване на правилата от страна на юношите:

 

Първо идва идеята - прочит на текстове, обсъждане на идеите за избор на тема
Сценарий - анализ, адаптиране на пиеси или писане на текст по идеи на юношите 
Репетиции - анализ на героите (характер, физически характеристики, жестове, др.)
Сценография - реализация на костюмите, сценичните елементи и избора на музика

PerCorso Verde-children-reading.png

Трета част  СПЕКТАКЪЛ

Поставянето на спектакъла е естествено заключение на цялостния процес.


Той е израз на наученото, на ангажираността, на изразителните и креативни способности на всеки участник, както и на способността за съвместна работа върху една обща цел.


Процесът на обучение е приоритетен спрямо показа - спектакъл. Това определя по-благоприятни условия за формирането и израстването на юношите.

PerCorsi fino18-universal-declaration-of