Лаборатория Джани Родари

През 2020 г. отбелязваме стогодишнината от рождението на Джани Родари. Онези, които познават фантастичния му свят, не могат да го забравят.

 

Историите на Родари са верни и до днес. Те описват нашия живот по прост начин и ни позволяват да се разпознаем. Родари ни посочва как да създадем по-добър свят за нас и нашите деца.
Празнувайте с нас!


Почти във всички европейски езици се използва израза „играя театър“. Всъщност театърът е игра, една съзнателна игра, от съществено значение за усвояването.

 

Подходящ метод, който поставя в пряк и директен контакт с реалността и дава свободата необходима за „придобиването на опит“.

 

В „Manuale del pioniere“ Родари пише: „В играта децата развиват качества, които ще съхранят в живота си като работници и граждани. В играта живеем в детско общество, което постепенно придобива колективни форми и дисциплини, което си дава точни правила...“.

Театрална лаборатория Джани Родари ни доближава до поетиката и езика на Родари чрез четенето на неговите стихотворения, приказки и детски рими.

Gianni Rodari 100.jpg

Джани Родари учителят който ни показа революцията на фантазията

100 години след рождението на писателя, донесъл един приказен свят в училище

 • Трансформирайте всичко!  

 • Мечтайте нашироко!       

 • Не се страхувайте да грешите!

ЦЕЛИ

Образователни

  ✔  Повишаване на осъзнаването на своето „аз“ като средство за комуникация на вътрешния свят: емоции, чувства, желания, мечти и нужди

  ✔  Развиване на креативността и въображението

  ✔  Как да се отнасяме към другите и как да се справяме със страха

  ✔  Преодоляване на препятствия и трудности, като развиваме устойчивост  

Учебни

  ✔  Научаване на правилното произношение на думите на италиански език

  ✔  Придобиване на стратегии за четене

  ✔  Придобиване на знания за овладяване на сценичното пространство

  ✔  Развиване на по-добри умения за слушане и сътрудничество в групата

ЗА КОГО

За тези, които обичат фантастичния свят на Джани Родари.

Нашите курсове са отворени за всички. Малки групи от 8 до 12 участници, хомогенни по възраст.

Лаборатория Джани Родари е подходяща за всяка възраст, от 6 до 106 години.

ГРАФИК

Календарът се съставя и съгласува с ръководството въз основа на нуждите на сформираната група.

Лаборатория Джани Родари продължава около 8 месеца.

Занятията се провеждат всяка седмица в продължение на 3 часа с кратки почивки.

Всеки час е 60 минути. 

Онлайн сесиите са 2 пъти седмично и продължават 1 час.

ПРОГРАМА

Съдържанието ще бъде адаптирано към нуждите на всяко дете и към интересите на групата.

Упражнения

 • Загряване на тялото и дишане

 • Дикция и фонетични упражнения

 • Упражнения за интонация и ритъм 

 • Упражнения за развитие на въображението

 • Изразителност на тялото и движението

 • Импровизации

Дейност

 • Индивидуални и групови четения

 • Драматизация и илюстрация на приказки

 • Детски рими с музикален съпровод

 • ... и много песни

Четения

Заедно ще четем разказите и приказките на Родари. Най-добрите ще бъдат публикувани онлайн. Ще се радваме да разберем коя приказка е любимата ви и да я четем заедно!


Подбрахме също така детски песни и стихчета в рими, обръщайки внимание на значението на жестовете.
Всички песни са илюстративни, подходящи за мимиране, понякога само с пръсти, понякога включвайки цялото тяло.


Ще се видим в  класна стая Джани Родари!

Постановка

Ще изучим и поставим на сцена една история на Родари, прилагайки неговата техника.
Както Родари твърдеше, „... винаги съм вярвал..., че театъра трябва да се роди в театъра. Писането на театрален текст не е като писане на приказка. Лексиката не е достатъчна.“ 

 

Ние също разчитаме на сътрудничество и свободна импровизация за постановянето на спектакъла.
Курсистът ще бъде ръководен в процеса на изграждане на образа: той ще използва своята фантазия, въображение, тяло и същност, за да даде глас, движение и сърце на героя.

Една дават възможност за подобряване на правилното произношение на думите на италиански.

Ще работим и върху музикалната грамотност, като създаваме хорови песни.