Лаборатория Емоциони

Личностното израстване и хармонично развитие на индивида са цели на всички наши театрални лаборатории.

За какво ни служат емоциите? Емоциите са форма на адаптация изключително важна за оцеляването на човека. Дори и неприятните емоции са фундаментални, необходими и много полезни.

Управлението на емоциите играе съществена роля за социалния живот на индивида, за неговите взаимоотношения и за психологическото му развитие.

Лаборатория Емоциони има за цел да помогне на децата да разпознават и управляват своите емоции чрез театралната игра.

Percorso Azzurro

PerCorso Azzurro_dolphins_Quadrato.png

ЦЕЛИ

    ✔  Да изследват света на емоциите чрез езика на театъра

    ✔  Да се научат как да разпознават и разграничават своите емоции по техните характеристики и функции

    ✔  Да открият изразителния потенциал на лицето и тялото и връзката им с емоциите

    ✔  Да се учат да регулират и владеят емоциите си

    ✔  Да умеят да изразяват своите емоции

ЗА КОГО

Нашите курсове са отворени за всички.

Групите са съставени от 8 до 12 участници, хомогенни, сформирани според възрастта.

Лаборатория Емоциони е за деца на възраст: 5 - 9 години вкл.

ГРАФИК

Календарът се съставя и съгласува с ръководството въз основа на нуждите на сформираната група.

 

Лаборатория Емоциони продължава около 8 месеца. Занятията се провеждат седмично в продължение на 3 часа с кратки интервали. Всеки час е 60 минути.
Онлайн сесиите са 2 пъти седмично и продължават 1 час.

PerCorso Azzurro-pirata.png

ПРОГРАМА на Лабораторията

Съдържанието на програмата ще бъде адаптирано към нуждите на всяко дете и към интересите на групата.

 

В различните етапи на работа децата създават линиите, които сценария ще следва, както и материал за представлението в края на курса.

Програмата е разделена на 3 части.

Първа част  Изследване на емоциите

Децата изследват и се учат да различават различните емоции:

 • Игри за опознаване, загряване на тялото и гласа

 • Осъзнаване на дишането

 • Стимулиране на фантазията и въображението

 • Създаване на въображаеми ситуации за изживяване на различни емоции

 • Писане на кратки истории за изживените емоции

PerCorso Azzurro_lafinestra.png

Втора част  Изразяване на емоциите

Упражнения, театрални игри и импровизации за спонтанно изразяване на емоциите:

 • Изражение на лицето и емоционален израз

 • Маски: създаване и рисуване на маски характеризирайки ги с различни емоции

 • Тяло: емоционална поза, жест, дишане и осъзнаване

 • Глас: вербални и невербални вокални изрази (звук, ритъм, слушане)

 • Пространство: изразяване на емоции в различни пространства и ситуации

 • Връзка с другия: наблюдение на реакциите и емоциите на другия и на групата

Трета част  Представление

Един урок за емоциите, вълнуващ и забавен както за децата, така и за публиката.
Представлението пред публика и подготовката му са последната фаза от пътя, в която децата се учат да бъдат отговорни и да разбират, че човек може да се забавлява, като спазва правилата и уважава другите.


Всяко дете избира своята Емоция: 

 • създава Персонажа, неговата поза, походка, жестове, звуци и глас

 • рисува своята Емоция, създава нейния външен вид, цвят и сценични атрибути

 • създава сценичния костюм на своята Емоция

 • избира музиката, свързана с емоцията, с чувствата и с характера на Персонажа

PerCorsi fino18-universal-declaration-of