Театрални курсове

Ползи

Защо театър?

 • Познаването на Театралния език, жестови, словесен, музикален, изразителен, обогатява експресивните и комуникативни способности

 • Креативността освобождава фантазията и въображението

 • Работата с Тялото води до осъзнаване на потенциала и способностите

 • Работата върху Гласа дикция, дишане, ритъм и интонация, помага за преодоляване на физически и психологически бариери

 

 • Структурирането на Импровизацията стимулира проявата на по-спонтанни физически и емоционални реакции

 • Груповата работа и сътрудничеството спомагат за определянето на самоличността

 • Идентифицирането с различни Персонажи помага да се преодолеят проблемите на растежа и развитието

 • Работата с Текст развива аналитични и писмени умения

 • Присъствието на Сцена развива способност за самоконтрол, управление на емоциите, анализ на реакциите

 • Представлението е мярка за растежа на всеки член на групата

in stage
 
bilingual theater

Защо театър на италиански?

 • Емоционално усвояване на езика

 • Интерпретации на герои и персонажи на италиански

 • Изучаване на театрални текстове на италиански

 • Свободно водене на диалог в реална ситуация

 • Стимулира интерес към ученето

 • Отваря към културата на други народи