Театрални курсове

Лаборатория

В продължение на хиляди години Театърът съхранява своите корени между Традициите и Иновациите, експериментирайки различни езици и културни авангарди.

Участието в театрална лаборатория помага да открием корените на своята култура, отправяйки поглед към бъдещето.

Дейностите в лабораториите благоприятстват за културния и психологически растеж на индивида, развивайки личността хармонично.

Дейности

 • Активни и лабораторни театрални дейности

 • Ученикът е център на процеса

 • Отговорен за собственото си поведение

 • Осъзнаващ процеса на обучение

Роля на учителя

 • Стимулира креативността

 • Насочва в търсене на отговори

 • Насърчава процеса на придобиване на знания

 • Сплотява групата 

lazanzaralab cycle

Методи

 

Трансверсални и мултидисциплинарни методи и техники, насочени към една цел: личностното развитие.

 • Кооперативно обучение - съвместна работа за постигане на общи цели

 • Ролеви игри - насърчаване на груповата динамика

 • Метакогнитивна рефлексия - как се учим и как да подобрим начина на учене

 • Гъвкавост - динамичен процес на обучение

Проверка

 • Процес на придобиване на знания, растеж и умения

 • Присъствие, социализация, активно участие, автономия, дисциплина, ангажираност, постигане на целите

 • Представление пред публика в края на курса